افتخارات و سوابق

برخی از سوابق و افتخارات آقای دکتر علی رجبی

✅ رتبه اول مسابقات بین المللی جمهوری اسلامی ایران در رشته حفظ کل 1389

✅  اولین دارنده مدرک استاد درجه یک حفظ قرآن کریم از شورای عالی انقلاب فرهنگی 1387

✅  رتبه دوم مسابقات جهانی عربستان سعودی 1380

✅ رتبه اول مسابقات بین المللی دانش آموزان جهان اسلام 1377

✅ رتبه سوم مسابقات جهانی حفظ کل قرآن کریم همراه با تفسیر در کشور اردن 1388

✅ دارنده رتبه برتر در مسابقات جهانی مصر ، تونس و ...

✅ عضو ممتاز بنیاد ملی نخبگان

✅  بیش از 25 سال سابقه تدریس در زمینه حفظ قرآن کریم 

✅ نماینده قرآنی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف به عنوان مبلغ قرآنی

✅  ابداع سبکی نوین در ترتیل قرآن کریم

✅  تسلط بر ادبیات عرب ، مکالمه عربی ، تفسیر و مفردات

✅  حافظ نهج البلاغه

و ده ها افتخار کشوری و بین المللی دیگر